Poszukiwania zabytków przy pomocy wykrywaczy metali

Poszukiwania zabytków przy pomocy wykrywaczy metali stanowią formę uzupełnienia badań archeologicznych, jak i nadzoru. W ten sposób udaje się nam pozyskać większą ilość małych zabytków metalowych, w tym drobnych monet.