Grunty

„Rewitalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu ogłasza sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze negocjacji ofertowych ”: 1. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 2/76 o powierzchni 0,7235 ha, 2. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 2/74 o powierzchni 1,5671 ha, 3. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 2/72 o powierzchni 0,9918 ha, 4. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 2/70 o powierzchni 0,7584 ha, 5. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 2/68 o powierzchni 0,8371 ha, 6. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 2/66 o powierzchni 1,2718 ha, 7. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 2/150 o powierzchni 0,6662 ha, 8. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 2/83 o powierzchni 1,4162 ha, 9. Nieruchomości gruntowe oznaczone numerem 2/139 o powierzchni 0,2920 ha i 2/143 o powierzchni 0,6970 ha.