Grunty

Rewitalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu posiada na sprzedaż nieruchomości gruntowe położone w Radomiu przy ul. Warszawska/Rataja/ Witosa: 1. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 2/76 o powierzchni 0,7235 ha, 2. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 2/74 o powierzchni 1,5671 ha, 3. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 2/72 o powierzchni 0,9918 ha, 4. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 2/70 o powierzchni 0,7584 ha, 5. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 2/68 o powierzchni 0,8371 ha, 6. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 2/66 o powierzchni 1,2718 ha, 7. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 2/150 o powierzchni 0,6662 ha,