Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej przy ul. Wałowej 8

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej przy ul. Rwańskiej 10

Wspólnota Mieszkaniowa Grodzka 2, Grodzka 4, Mała 1, Mała 3, Wałowa 16 / 18