Kamienica Rwańska 7 – Kamienica Artystyczna

XIX – wieczna kamienica znajdująca się w Radomiu na terenie Miasta Kazimierzowskiego

Kamienica Rwańska 7 i Szewska 10 wybudowane zostały w 1. poł. XIX w. jako zespół budynków zlokalizowanych we wschodniej części Miasta Kazimierzowskiego. W dwudziestoleciu międzywojennym działała tu słynna i chętnie odwiedzana księgarnia Szymona Tenenbauma.

Kamienica od strony ul. Rwańskiej ma bardzo ciekawą elewację frontową. Zachował się tu gzyms kordonowy oraz dwie pary kolumn przyokiennych umieszczonych na pierwszym piętrze. Na parterze widoczne jest charakterystyczne boniowanie. W budynku znajdowały się pomieszczenia, w których swoje pracownie prowadzili radomscy artyści (malarze, rzeźbiarze, pisarze). Obecnie w kamienicy działa Dzienny Dom „Senior+” oraz prowadzona jest działalność usługowa.

W trakcie prac remontowo – budowlanych budynek od strony ul. Szewskiej został rozebrany, a na jego miejscu wybudowano nowy w zmienionym stylu. Kamienica Rwańska 7 została gruntownie wyremontowana. Ponieważ wpisana jest do rejestru zabytków, remont odbywał się pod nadzorem konserwatora. Wzmocniono fundamenty, rozebrano i odbudowano ścianę północną, położono nowy dach.

Budynki znajdują się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej.

ARCHEOLOGIA

W roku 2009 przeprowadzono na dziedzińcu kamienicy Rwańska 7 przedinwestycyjne badania archeologiczne. W ich wyniku udało się odsłonić fragmentarycznie zachowaną drewnianą drogę biegnącą w kierunku północ – południe. Mogła ona tworzyć  wewnętrzny ciąg komunikacyjny pomiędzy drewnianymi zabudowaniami dawnego placu łączącego ulicę Rwańską z Szewską. Podobne konstrukcje znalezione zostały przy ul. Szewskiej 20, przy ul. Rwańskiej 8 oraz Rwańskiej 10.

LITERATURA, ŹRÓDŁA

Jędrzejewicz J., Radom. Szkice z dziejów miasta, Warszawa 1961;
Sprawozdanie z przeprowadzonych badań archeologicznych i architektonicznych na dz. 82 w Radomiu ul. Szewska 10; Radom 2009;

GALERIA