Rewitalizacja Sp. z o.o. oznakowała tabliczkami z kodami QR kamienice na Mieście Kazimierzowskim

Rewitalizacja Sp. z o.o. oznakowała tabliczkami z kodami QR kamienice na Mieście Kazimierzowskim które pozwolą zapoznać się z szerszymi informacjami o danym obiekcie. Działania te mają na celu upowszechnianie wiedzy dotyczącej historii radomskiego Miasta Kazimierzowskiego i jego zabytków.

Tabliczki umieszczono na budynku tzw. „kamienicy starościńskiej” przy ul. Grodzkiej 8, na elewacji frontowej kamienicy przy ul. Rynek 12, ul. Rwańskiej 7, 16, 17, ul. Wałowej 21, 22 oraz na budynku w kwartale ulic Grodzka – Mała – Wałowa.